The transaction log for database 'Caching' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databasesDe foutmelding is doorgegeven aan de webmaster.

Opties:

  1. druk op F5;
  2. probeer het nog eens door terug te gaan;
  3. ga naar onze hoofdpagina en zoek vanaf daar verder naar een passende vacature
  4. neem contact op met XLMedia:

Meld foutmeldingen via:

Email: melding@xl.nl

LET OP! Sollicitaties worden via deze weg niet beantwoord neem hiervoor contact met ons op via het volgende telefoonnummer. Tel: 020-7073939
ErrorMessage:
Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.
 
InnerException:
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction log for database 'Caching' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.DoExecuteNonQuery(DbCommand command) at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Database.ExecuteNonQuery(DbCommand command) at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Caching.Database.DataBackingStore.UpdateLastAccessedTime(Int32 storageKey, DateTime lastAccessedTime) at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Caching.BackingStoreImplementations.BaseBackingStore.UpdateLastAccessedTime(String key, DateTime timestamp) at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Caching.Cache.GetData(String key) at XL.Library.Caching.GetFromCache(String cacheKey) in e:\XL\Common\XL.Library\Caching.cs:line 60 at XL.AppService.Business.CareerService.GetJobTypeList() in e:\XL\AppServices\XL.AppService.Business\Career\CareerService.cs:line 99 at XL.AppService.Business.CareerService.GetFilteredJobTypeList(String jobTypesToFilter) in e:\XL\AppServices\XL.AppService.Business\Career\CareerService.cs:line 131 at SV.DAL.NewDAL.GetDienstverbandList(String jobTypeIdList) at SV.BOL.ContentBOL.GetDienstverbanden() at SV.Presentation.werk.vacature.FindDienstverbandId(String dienstverbandName) in e:\XL\Websites\MediaVacatureBank\SV.Presentation\werk\vacature.aspx.cs:line 0 at SV.Presentation.werk.vacature.BuildPageForJobType(String[] parts, Nullable`1 dienstverbandId) in e:\XL\Websites\MediaVacatureBank\SV.Presentation\werk\vacature.aspx.cs:line 334 at SV.Presentation.werk.vacature.ExtractQuery(String query) in e:\XL\Websites\MediaVacatureBank\SV.Presentation\werk\vacature.aspx.cs:line 130 at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) ClientConnectionId:5e4cb704-2fbd-4f96-ba52-e80b47007ce0 Error Number:9002,State:2,Class:17
 
StackTrace:
at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)